Start direct uw aanvraag

Nooit meer wachten op de betaling van uw facturen? Doe direct een aanvraag bij Freedom Factoring en ontvang direct de beste voorwaarden in de markt. Ergens goedkoper? Wij bieden u laagste prijsgarantie. Start direct en profiteer van alle voordelen!

Wat is liquiditeit?

De liquiditeit van een bedrijf geeft aan in welke mate een bedrijf kan voldoen aan haar betalingsverplichtingen. Wanneer u in staat bent om alle lopende betalingsverplichtingen te voldoen, dan is uw bedrijf liquide. Als u dit niet lukt, bent u illiquide. 

Hoe liquiditeit berekenen?

Om de liquiditeit van uw onderneming te berekenen, wordt vaak de current ratio gebruikt. Dit is een kengetal dat weergeeft in hoeverre een onderneming kan voldoen aan zijn of haar kortlopende verplichtingen. Denk hierbij aan verplichtingen die minder oud zijn dan 1 jaar.

Voor de current ratio is er een formule, die handig kan zijn voor de verduidelijking van het berekenen van de liquiditeit.
Formule: (vlottende activa + liquide middelen)/kort vreemd vermogen

Wat is een goede liquiditeit?

Wanneer u bij bovenstaande formule uitkomt op een getal van 1.5, dan is er sprake van een goede liquiditeit. Wanneer de uitslag van de formule 2 of hoger is, dan is uw bedrijf compleet veilig wat betreft de liquiditeit.

Waarom is een goede liquiditeit belangrijk?

Een goede liquiditeit van uw onderneming is belangrijk, omdat u op deze manier weet of u uw openstaande rekeningen op korte termijn kunt betalen. Wanneer u geen goede liquiditeit heeft, maar dit wel weet, kunt u nog op tijd ingrijpen om dit te veranderen. Ook voor de financiële instelling waar u een lening wilt aanvragen is het belangrijk dat u een goede liquiditeit heeft. Anders zal de kans op het verkrijgen van een lening ook verkleinen.

Hoe kunt u uw liquiditeit verbeteren?

Mocht uw liquiditeit niet goed genoeg zijn, is het handig om te weten wat u kunt doen om dit te verhogen. Het is belangrijk om te weten waar er verbetering mogelijk is. Anders gaat u simpelweg meer inkopen doen en meer uren maken, in de hoop dat de liquiditeit vergroot.

Er zijn een aantal punten die van invloed kunnen hebben. Dit zijn:

  • Huren en energie
  • De lonen
  • Het investeringspatroon
  • Materiaal- en grondstoffen
  • Het betalingsgedrag van uw klanten
  • Vreemd vermogen (Lopende leningen)
  • Zaken die kosten opleveren, maar geen baten (bijvoorbeeld auto op naam van bedrijf)

Dit zijn een aantal zaken waar u uw verbetering in zou kunnen vinden. Zo kan u met uw debiteuren afspreken dat het betalingstermijn verkort wordt en zij dus eerder u betalen. Ook kunt u bijvoorbeeld de auto verkopen, of op uw eigen naam zetten. Een snelle oplossing voor het verbeteren van uw liquiditeit is factoring. Hierbij ontvangt u bij Freedom Factoring binnen twee dagen een percentage van de openstaande facturen van uw klanten, waardoor u snel uw geld kunt investeren in uw groei.

Weten welke vorm van factoring het best bij uw onderneming past?

Factoring bij Freedom Factoring

Impuls Krediet

Openstaande facturen zijn een grote aanslag op uw werkkapitaal. Bij Freedom Factoring krijgt u direct geld in rekening-courant met uw debiteurenportefeuille als onderpand.

lees verder
American Factoring

Voor iedere ondernemer die met één of meerdere transacties te maken krijgt van enige omvang, waarvoor hij geen transactierisico wil lopen maar waarbij commercieel gewin wel mogelijk is.

lees verder
Traditionele Factoring

Slecht betalende debiteuren zijn voor iedere onderneming een bron van zorg en ergernis. Hierin biedt traditionele factoring de uitkomst voor u. Freedom Factoring neemt uw gehele debiteurenbeheer.

lees verder
Freedom Factoring

Door u te laten financieren door Freedom Factoring bent u snel in staat uw betalingsverplichtingen te voldoen, waardoor uw liquiditeit zal verbeteren. Verder Freedom Factoring biedt u een overname van uw debiteurenbeheer aan. Wanneer u zich laat financieren door een van de factoringvormen van Freedom Factoring, heeft u geen stress meer over het bijhouden van al uw debiteuren. Wij zorgen ervoor dat uw openstaande facturen meteen worden voorgefinancierd en zullen ons bezig houden met de openstaande facturen van uw klanten. Wij verwerken de facturen en waar nodig nemen wij (in overleg met u) contact op met de debiteuren. U kunt zich dus volledig richten op het laten groeien van uw onderneming.

Mocht u nog vragen hebben over de werking van factoring, of heeft u andere vragen, neem dan contact op met onze adviseur.

Weten welke vorm van factoring het best bij uw onderneming past?