Wat kost factoring?

Hoe wordt factor-fee berekend?

De factor-fee is een percentage dat wordt ingehouden op het gefinancierde deel van de factuur, wat dient als onkostenvergoeding voor de dienst van Freedom Factoring. Dit percentage wordt berekend door verschillende factoren en hangt af van individuele eigenschappen van uw onderneming.

Traditionele Factoring is bij Freedom Factoring al beschikbaar vanaf een jaaromzet van 400.00 EUR.

De volgende factoren spelen namelijk in rol in de berekening van de factorfee:
  • Betalingstermijn van opdrachtgever
  • Het factuurbedrag of maandomzet
  • Het risicoprofiel

Een duidelijk antwoord op de vraag ‘Wat kost factoring?’ is niet te geven. Dit komt omdat een aantal factor meespelen in de prijsbepaling van factoring.

Betalingstermijn van opdrachtgever

Het betalingstermijn is een factor die erg kan wisselen per klant. Waar de ene klant heel snel betaalt, kunt u bij een andere klant tot wel 90 dagen wachten op uw geld. Wanneer een klant snel uw factuur betaalt, zal dit ervoor zorgen dat er een lagere factor-fee over deze klant gevraagd wordt.

Het factuurbedrag of maandomzet

Het factuurbedrag is een van de belangrijkste factoren voor het berekenen van de factor-fee. Bij een hoog factuurbedrag zal de factor-fee namelijk lager zijn dan wanneer het factuurbedrag laag is. In sommige gevallen is Traditionele Factoring daarom interessanter dan American Factoring.

Het risicoprofiel

Als uw klant een groot risicoprofiel heeft zal hij niet snel in aanmerking komen om met deze klant gebruik te maken van factoring. Bij een gemiddeld risicoprofiel kan u wel in aanmerking komen voor factoring, maar zal Freedom Factoring wel een risico lopen met deze klant. Bij een hoger risicoprofiel wordt dan dus ook een hogere factorfee gehanteerd.

Wat zijn de kosten van factoring dan?

Nu u begrijpt hoe de factor-fee berekend wordt, begrijpt u misschien ook waarom er geen duidelijk antwoord gegeven kan worden op de vraag hoeveel factoring kost. In de praktijk blijkt echter dat de factor-fee ergens tussen de 0,5% en 4% van de omzet ligt. Dit percentage hangt dus sterk af van de hierboven genoemde factoren.

Werkwijze

Freedom Factoring is een factoringmaatschappij. Factoring is een populaire vorm van financiering waarbij u uw vordering op uw klanten verkoopt en hierdoor direct geld ontvangt. In feite heeft u dus geen betalingstermijn meer en worden uw facturen direct voldaan door Freedom Factoring. In de volgende stappen wordt de werkwijze uitgelegd, zodat u een beeld krijgt van hoe wij te werk gaan.

Facturatie
U stelt uw factuur zoals gewoonlijk op, maar in plaats van uw eigen rekeningnummer vermeldt u het rekeningnummer van Freedom Factoring. U stuurt de factuur naar uw klant en in kopie naar Freedom Factoring
Betaling
Freedom Factoring verwerkt de factuur en neemt mogelijk - na overleg met u - nog contact op met uw klant. Hierna volgt betaling aan u door Freedom Factoring van het vooraf afgesproken percentage.
Debiteurenbeheer
Tussen het verzenden van de factuur en de uiteindelijke betaling zal Freedom Factoring het debiteurenbeheer verzorgen. U hoeft dus geen kostbare tijd te besteden aan het herinneren van uw klanten.
Betaling klant
Uw klant voldoet de betaling van de door u verzonden factu(u)r(en) aan Freedom Factoring. Wij verwerken dat in uw online omgeving zodat u inzicht heeft op de ontvangen betalingen.
Uitbetaling restant
U heeft na betaling door uw klant nog recht op een restant. Dit restant zal door Freedom Factoring aan u worden overgemaakt.
Direct aanvragen

Factoring bij Freedom Factoring

Impuls Krediet

Openstaande facturen zijn een grote aanslag op uw werkkapitaal. Bij Freedom Factoring krijgt u direct geld in rekening-courant met uw debiteurenportefeuille als onderpand.

lees verder
American Factoring

Voor iedere ondernemer die met één of meerdere transacties te maken krijgt van enige omvang, waarvoor hij geen transactierisico wil lopen maar waarbij commercieel gewin wel mogelijk is.

lees verder
Traditionele Factoring

Slecht betalende debiteuren zijn voor iedere onderneming een bron van zorg en ergernis. Hierin biedt traditionele factoring de uitkomst voor u. Freedom Factoring neemt uw gehele debiteurenbeheer.

lees verder

Weten welke vorm van factoring het best bij uw onderneming past?