Voor wie is factoring geschikt?

Ervaart u veel ergernis door laat betaalde klanten? Raakt u veel tijd kwijt aan uw klanten om hen de facturen te herinneren of komt u zelf door uw klanten in de financiële problemen? Dan is factoring een mogelijke oplossing voor u.

Factoring is geschikt voor zowel het MKB, als voor ZZP’ers en voor grote bedrijven. Ook wanneer uw klanten een steeds langere betalingstermijn hanteren kunt u terecht bij factoring van Freedom factoring. U heeft gelijk de beschikking over de financiële middelen en kunt uw bedrijf snel verder groeien.

Wilt u meer weten over welke soort factoring geschikt is voor u? Neem dan contact op met onze adviseur.

Factoring

Bij Freedom Factoring heeft u de keuze tussen 3 financieringsvormen: American Factoring, Traditionele Factoring en Impuls krediet.

  • American Factoring is met name geschikt voor MKB-bedrijven, ZZP’ers, freelancers en kleine zelfstandigen.
  • Traditionele Factoring is dan weer met name geschikt voor MKB-bedrijven met een omzet van ten minste 400.000 EUR per jaar.
  • Als laatste is Impuls Krediet met name geschikt voor ZZP’ers, Freelancers en kleine zelfstandigen.

Werkwijze

Freedom Factoring is een factoringmaatschappij. Factoring is een populaire vorm van financiering waarbij u uw vordering op uw klant verkoopt en hierdoor direct geld ontvangt. In feite heeft u dus geen betalingstermijn meer en worden uw facturen direct voldaan door Freedom Factoring. In de volgende stappen wordt de werkwijze uitgelegd, zodat u een beeld krijgt van hoe wij te werk gaan.

Facturatie
U stelt uw factuur zoals gewoonlijk op, maar in plaats van uw eigen rekeningnummer vermeldt u het rekeningnummer van Freedom Factoring. U stuurt de factuur naar uw klant en in kopie naar Freedom Factoring
Betaling
Freedom Factoring verwerkt de factuur en neemt mogelijk - na overleg met u - nog contact op met uw klant. Hierna volgt betaling aan u door Freedom Factoring van het vooraf afgesproken percentage.
Debiteurenbeheer
Tussen het verzenden van de factuur en de uiteindelijke betaling zal Freedom Factoring het debiteurenbeheer verzorgen. U hoeft dus geen kostbare tijd te besteden aan het herinneren van uw klanten.
Betaling klant
Uw klant voldoet de betaling van de door u verzonden factu(u)r(en) aan Freedom Factoring. Wij verwerken dat in uw online omgeving zodat u inzicht heeft op de ontvangen betalingen.
Uitbetaling restant
U heeft na betaling door uw klant nog recht op een restant. Dit restant zal door Freedom Factoring aan u worden overgemaakt.
Direct aanvragen

Factoring bij Freedom Factoring

Impuls Krediet

Openstaande facturen zijn een grote aanslag op uw werkkapitaal. Bij Freedom Factoring krijgt u direct geld in rekening-courant met uw debiteurenportefeuille als onderpand.

read more
American Factoring

Voor iedere ondernemer die met één of meerdere transacties te maken krijgt van enige omvang, waarvoor hij geen transactierisico wil lopen maar waarbij commercieel gewin wel mogelijk is.

read more
Traditionele Factoring

Slecht betalende debiteuren zijn voor iedere onderneming een bron van zorg en ergernis. Hierin biedt traditionele factoring de uitkomst voor u. Freedom Factoring neemt uw gehele debiteurenbeheer.

read more

Weten welke vorm van factoring het best bij uw onderneming past?