Start direct uw aanvraag

Nooit meer wachten op de betaling van uw facturen? Doe direct een aanvraag bij Freedom Factoring en ontvang direct de beste voorwaarden in de markt. Ergens goedkoper? Wij bieden u laagste prijsgarantie. Start direct en profiteer van alle voordelen!

Financiering van werkkapitaal

In dit artikel wordt financiering van werkkapitaal uitgelegd. Ook wordt er beschreven hoe het mogelijk is het eigen werkkapitaal te vergroten en hoe werkkapitaal gefinancierd kan worden.

Werkkapitaal

Het werkkapitaal (ook bekend als nettowerkkapitaal of nettobedrijfskapitaal) is het verschil tussen de vlottende activa op de balans van een onderneming en de vlottende passiva. Vlottende activa zijn zaken als voorraden, debiteuren en liquide middelen. Vlottende passiva zijn zaken als crediteuren en overige kortlopende schulden. Het werkkapitaal is nodig om aan de dagelijkse verplichtingen te voldoen. Met het werkkapitaal dienen zaken als lonen betaald te moeten worden, voorraden aangevuld te worden en bijvoorbeeld ook leveranciers betaald worden. Wel moet er op gelet worden dat er niet te veel werkkapitaal is, want bij een teveel kan het zijn dat de voorraad te groot is. Dit is niet bevorderlijk voor de cashflow. Zorg dus dat er een gezonde balans zit tussen de vlottende activa en passiva.

Bij een tekort aan werkkapitaal zijn er drie factoren die de ondernemer zelf kan beïnvloeden waardoor het werkkapitaal weer kan toenemen. Deze factoren zijn debiteuren, voorraad en crediteuren. Deze drie factoren zullen hieronder toegelicht worden.

Debiteuren

Voorafgaand aan het zaken doen met een klant, is het handig om de financiële status van die klant onder de loep te noemen. Bekijk hiervoor bijvoorbeeld de jaarcijfers van een onderneming, of door een kredietrapport op te vragen bij een van de sites die hiertoe mogelijkheid geven. Ook kan er bij bestaande klanten van de debiteur navraag gedaan worden.

Voorraad

De vraag en aanbod dienen op elkaar afgestemd te zijn en daardoor dient de voorraad beperkt te zijn. Te grote voorraden zijn namelijk niet bevorderlijk voor de cashflow van een onderneming. Zorg er dus voor dat er een goede voorraadcontrole is, en hiermee de voorraad beheerst kan worden.

Crediteuren

Crediteuren zijn de rekeningen die een ondernemer zelf nog moet betalen aan zijn of haar leverancier of andere personen die een dienst heeft geleverd. Een ondernemer kan hierbij de betaaltermijn verlengen en hiermee de leveranciers dus later betalen. Echter kan dit wel een probleem opleveren. De relatie met de crediteur kan hiermee verslechteren, omdat zij logischerwijs niet blij zullen zijn met een later betalende klant. Bedenk daarom dus van tevoren of het slim is de crediteuren later te betalen.

Factoring

Zijn er geen mogelijkheden om vanuit de onderneming zelf het werkkapitaal te vergroten, dan is factoring een goede oplossing. Bij financiering van het werkkapitaal middels factoring krijgt u uw openstaande facturen binnen 2 werkdagen uitbetaald. Daarnaast bieden factoringmaatschappijen vaak een overname van het debiteurenbeheer aan, dekken ze het faillissementrisico van debiteuren af en zit u niet vast aan een langlopend contract. Kortom biedt factoring meer mogelijkheden dan alleen het werkkapitaal snel vergroten.

Weten welke vorm van factoring het best bij uw onderneming past?

Factoring bij Freedom Factoring

Impuls Krediet

Openstaande facturen zijn een grote aanslag op uw werkkapitaal. Bij Freedom Factoring krijgt u direct geld in rekening-courant met uw debiteurenportefeuille als onderpand.

lees verder
American Factoring

Voor iedere ondernemer die met één of meerdere transacties te maken krijgt van enige omvang, waarvoor hij geen transactierisico wil lopen maar waarbij commercieel gewin wel mogelijk is.

lees verder
Traditionele Factoring

Slecht betalende debiteuren zijn voor iedere onderneming een bron van zorg en ergernis. Hierin biedt traditionele factoring de uitkomst voor u. Freedom Factoring neemt uw gehele debiteurenbeheer.

lees verder

Freedom Factoring

Freedom Factoring biedt u 3 financieringsmogelijkheden aan. Zo heeft u de mogelijkheid u te laten financieren middels Traditionele FactoringAmerican Factoring of Impuls Krediet. Waarom u zich het beste kan laten financieren bij Freedom Factoring? Omdat Freedom Factoring flexibel en schaalbaar is waar u op ieder gewenst moment online inzicht kan krijgen in uw financieringsoplossing. Verder heeft Freedom Factoring een scherpe rente waardoor uw investering maximaal rendeert. Als laatste zijn wij het goedkoopste op het gebied van factoring.

In beginsel geldt er voor factoring bij Freedom Factoring geen minimale omzeteis. In sommige gevallen is het kostentechnisch echter niet interessant om een bepaalde vorm van factoring te nemen omdat deze juist is ingericht op een klein, of juist groot bedrijf.

Ook biedt Freedom Factoring u een overname van uw debiteurenbeheer aan. Wanneer u zich laat financieren door een van de factoringvormen van Freedom Factoring, heeft u geen stress meer over het bijhouden van al uw debiteuren. Wij zorgen ervoor dat uw openstaande facturen meteen worden voorgefinancierd en zullen ons bezig houden met de openstaande facturen van uw klanten. Wij verwerken de facturen en waar nodig nemen wij (in overleg met u) contact op met de debiteuren. U kunt zich dus volledig richten op het laten groeien van uw onderneming.

Mocht u nog vragen hebben over de groei van uw onderneming financieren middels factoring bij Freedom Factoring of wilt u meer weten over een van de financieringsvormen, neem dan contact op met onze adviseur.

Weten welke vorm van factoring het best bij uw onderneming past?